Budo waarden

Shin Kyokushin karate is een karatestijl waar Budo karate wordt onderwezen. Een zelfverdedigingskunst waar, naast fysieke vaardigheden, ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de geestelijke, de mentale ontwikkeling/groei van de beoefenaar.

De Bushido, letterlijk ‘de weg van de krijger’, geeft aan wanneer je besluit deze weg te volgen, je je moet realiseren dat daar ook een aantal kernwaarden bij horen, die je moet volgen!

Als karateka heb je gekozen door je (dagelijkse) training en het navolgen van de Budo principes, je eigen weg te vinden naar zelfontplooiing en persoonlijke groei.

Als karateka leer je jezelf verdedigen en het laatste waar je dan aan denkt, is dat dat meer is dan een wit pak aantrekken en af en toe en dojo bezoeken, waar ze je snel wat trucs leren. Wat je je moet realiseren, wanneer je je de kunst van het (Shin Kyokushin) karate eigen wilt gaan maken, is dat je begrip moet krijgen voor en de waarde leert onderkennen van de kernwaarden waarop deze kunst is gebaseerd. Het zijn maar een paar woorden, maar leren begrijpen, leren doorgronden waar deze voor staan, niet alleen in de dojo, maar ook daarbuiten in de dagelijkse werkelijkheid, is essentieel voor een karateka, de mens achter de karateka!

Karakter 意地

In de betekenis van een sterke persoonlijkheid (ver)krijgen, door gerichte ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen, om zich in positieve zin van anderen te kunnen onderscheiden.

Hieronder vallen waarden als:
Moed: durven doen wat juist is, juist voelt; een dojo binnen stappen, bij een toernooi de mat opstappen
Bescheidenheid: opvallen door gewoon te doen wat goed en nodig is
Beleefdheid: anderen met respect tegemoet treden en behandelen
Oprechtheid: spreken, doen en zijn wie je bent, zonder bijbedoelingen

Samen met alles wat hieronder genoemd wordt, vormen zij de bouwstenen, die een goed karateka, een goed mens definiëren.

Karaktervorming komt onder andere neer op: doorgaan ondanks dat het lichaam/de geest eigenlijk al wil stoppen Kortom, de geest sterken, vermoeidheid en de gedachte aan leuke dingen onderdrukken. Het boven jezelf uitstijgen en je grenzen verleggen. Dan komt het aan op karakter. Dit is een nobele vaardigheid die overal terugkomt, of het nu gaat om sport, studie of werk. Karakter is een deugd die zeker door zelfverdedigingskunsten gevormd wordt. Dat gaat geleidelijk bij de jeugd en wordt zeker getoetst bij de volwassenen.

Eerlijkheid 誠意

In dit woord zit het woord, eer, doen wat je zegt, je gegeven woord houden. Eerlijk zijn naar jezelf. Kun je in de spiegel kijken en zeggen: ‘ik heb dat gedaan wat mij is opgedragen/wat ik mijzelf heb opgedragen?’ Maar ook eerlijk zijn naar anderen. Oprechtheid/eerlijkheid is de basis. Het creëert wederzijds vertrouwen. Een vertrouwd gevoel wanneer jij of jouw kind bij een van de bij de Nederlandse Shin Kyokushin Organisatie (N.S.K.O.) aangesloten scholen karateles gaat volgen. Hoe je het ook zult ervaren, het zal je wel (kunnen) brengen waar je wilt zijn in het (Shin)Kyokushin Karate en, naar wij hopen, in het leven.

Etiquette 礼儀

(Shin)Kyokushin Karate begint en eindigt met hoffelijkheid. Neem het groeten van de leraar of de hoger gegradueerde leerling en de medeleerlingen. Maar ook het ‘groeten’ van de Shinden (de tempel) of het stijlsymbool, het dragen van schone kleding, schone handen en voeten en kortgeknipte nagels. Voor de les ga je naar het toilet. Het zijn allemaal zaken die in de dojo-etiquette worden geregeld. Zonder etiquette heerst de bandeloosheid; niet weten wat te doen in (een vreemd) gezelschap. Hoe je op te stellen, hoe je te gedragen, wat wel en wat niet te zeggen? Het zijn zaken die bij het gewone leven horen.

Discipline 修行

Weinig is moeilijker dan (zelf)discipline. Het is zo makkelijk om nee te zeggen tegen een inspanning en zo eenvoudig ja te zeggen tegen ledigheid. Toch is (zelf)discipline een niet te onderschatten vaardigheid. Doen wat gezegd wordt en de (zelfopgelegde) opdrachten tot een (goed) einde brengen. Een vaardigheid die in elke situatie en overal van pas kan komen. Alles wat je nu niet traint/oefent, zal je nooit kunnen. Wellicht in dromen, maar daar doen wij niet aan. Hard werken wel. En daar is discipline voor nodig.

Zelfbeheersing 自制

Een niet te onderschatten kwaliteit. Neem het begrip zinloos geweld: wij zien dat als het ultieme verlies, men heeft van zichzelf verloren. Hij/zij kon het niet met woorden oplossen. Was niet in staat te stoppen met de actie toen het (nog) kon. Zelfbeheersing is onder andere: de klap die je in het gezicht krijgt of de vaak goed bedoelde opmerking die iemand maakt en waarbij je jouw emoties en gevoel onder controle houdt. Daar train je voor. In het Japans wordt dit uitgedrukt met het woord Osu (spreek uit als ‘oesh’). Dit staat voor osaeru shinobu, het ondergaan van pijn en ongemak en het beteugelen van de geest. Daar zit de meerwaarde voor de karateka. Maar eigenlijk voor elk verstandig mens.

Respect 尊敬

Respect (eerbied) begint bij jezelf. Wie zichzelf respecteert, kan respect tonen en zal met respect behandeld worden. Zal vrienden krijgen. Respect ‘dwing’ je af, door gewoon te doen en soms iets te laten. Kinderen moeten dat leren, ouderen zouden het moeten weten, ongeacht culturele achtergrond. In het (Shin)Kyokushin Karate (de gevechtskunsten) is respect een ‘must’, minsten zo belangrijk en waardevol dan in het dagelijks leven. Respectloosheid leidt tot chaos, waarbij het recht van de brutaalste prevaleert en dat is juist wat wij niet willen. Wat wij iedereen willen meegeven; heb eerbied voor alles wat leeft.