De Nederlandse Shin Kyokushin Organisatie (N.S.K.O.) is in 2003 statutair opgericht, tegelijkertijd met de wereldwijde invoering van het Shinkyokushin Karate. (zie History Shinkyokushin karate)
De NSKO is een overkoepelende landelijke bond waar Nederlandse dojo's (sportscholen) zich bij aan kunnen sluiten. Op haar beurt is de NSKO lid van de World Karate Organization (W.K.O.) en de European Kyokushin Organization (E.K.O.)

De NSKO heeft als doelstelling het organiseren van karate-evenementen, het stimuleren en verbeteren van het niveau in de "top" en in de "breedte" en het promoten van karate in het algemeen.
Dit wordt in de praktijk bewerkstelligd door het organiseren van onderstaande activiteiten:
- Organiseren van het jaarlijkse zomerkamp, alwaar ook de dan-graad (zwarte band) examens worden afgenomen
- Monitoren, stimuleren en begeleiden van karateka tijdens de voorbereiding van dan-graad examens
- Organiseren van de jaarlijkse kaderdag, bedoeld voor de lesgevende kaderleden van de aangesloten dojo
- Inviteren van Japanse en Europese shihans, instructeurs en topvechters op het zomerkamp, kaderweekend of seminars
- Organiseren van kata- en kumitewedstrijden voor senioren en junioren
- Uitzenden van Nederlandse deelnemers naar buitenlandse toernooien. (EK, WK en open nationale kampioenschappen)
- Geven van diverse cursussen en trainingen aan dojokader
- Organiseren van 4-jaarlijkse bondstraininen voor kata en kumite. (kata vanaf 4e kyu, kumite v.a. 12 jaar)
- Jaarlijks organiseren van de landelijke jeugddag voor karateka vanaf 6 jaar

De NSKO tracht een structuur te bieden voor een Oosters geörienteerde vecht-/verdediginssport maar is gestoeld op een Westerse organisatiestructuur. In de praktijk betekent dit dat het bestuur er is voor haar leden en dat de leden (aangesloten dojo's/sportscholen) zelf elke 3 jaar het bestuur samenstellen d.m.v. democratische verkiezingen.

Voor de samenstelling van het huidige bestuur, zie NSKO Board.